dima
  • brede school, moergestel

    Niels van Ham bij DAT  i.s.m. W. van der Hamsvoord

    De Brede School Moergestel is ontstaan uit twee bestaande scholen, de Graaf van Ursul en de Hertog Jan school, de Peuterspeelzaal en de Kinderopvang van Humanitas. Deze nieuwe school wilde lesgeven volgens het taakgericht onderwijs. Voor het schoolgebouw betekende dit geen gang met daaraan de lokalen maar de lokalen gegroepeerd rondom een leerplein. Middels grote schuifwanden zijn de lokalen onderling te koppelen of bij het leerplein te trekken. Op deze manier zijn verschillende ruimtes te creëren passende bij de taak, in groepjes of individueel. Het leerplein is bekostigd door het weglaten van de horizontale verkeersruimte. De leerlingen komen direct vanuit buiten het lokaal binnen, hierdoor is ook de rust gewaarborgd op het leerplein, welke ook de bibliotheek van Moergestel herbergt.

    De school voldoet aan de eisen gesteld voor Frisse School klasse B. Dit betekent o.a. extra verdiepingshoogte en een grote ventilatievoud. Daarnaast beschikken de lokalen over Schoolvision van Philips, waarmee d.m.v. licht de prestaties van de kinderen worden verbeterd.

    Een oplossing voor de verkeersproblematiek rondom de Brede School, met name het autoverkeer tijdens het halen en brengen, werd gevonden in een hybride kiss & ride zone op het eigen terrein van de school. Tijdens de lesuren is deze zone afgesloten en dient het als speelplaats voor de midden- & bovenbouw, voor en na school dient het als kiss & ride zone.