dima
  • mfa het kruispunt, tilburg

    Menno Voss bij Luijten|smeulders|architecten i.s.m. Ad Smeulders

    En belangrijk uitgangspunt voor de ontwerpopgave was het hergebruik van de bestaande heilige kruiskerk. De nieuwbouw omarmt als het ware de bestaande kerk, waarvan alleen de 6-hoekige kerkzaal gehandhaafd is. Oud en nieuw vormen samen de beschutting voor het nieuwe speelplein.

    Het gebouw sluit in zijn massa aan bij de bestaande bebouwing in de directe omgeving. Aan de woonstraten is het door middel van een setback verlaagd, terwijl het aan de Lage Witsiebaan, een ontsluitingsstraat, juist door de bestaande rooilijnen heen breekt, om zo een markant herkenningspunt in de wijk te creƫren.

    Het gebouw heeft een open en transparant karakter. De gevels van het gebouw zijn van glas zodat ze een mooi contrast vormen met de gesloten stenen gevels van de kerk. De grotere open ruimten en vides in het gebouw zijn zoveel mogelijk aan elkaar geschakeld, waardoor alle functies met elkaar in verbinding staan, en onderlinge zichtrelaties gerealiseerd worden. Het kruispunt is de eerste nieuwbouw frisse school van Nederland!