dima
  • schuurwoningen, gilze

    Menno Voss bij Luijten|smeulders|architecten

    De Bolberg is een ontwikkeling in de vorm van een boerenerf. Naast de boerderij zijn om een ‘plaatse’ schuurwoningen gerealiseerd in een opzet die refereert aan het oorspronkelijke erf.

    Binnen de ruimtelijke contouren is de bebouwing op het erf ontwikkeld voor bereikbare en betaalbare woningen. Rekening is gehouden met woningtypes en kaveloppervlaktes die passen bij het gemeentelijk volkshuisvestelijk programma. Leidraad hierbij is het beeldkwaliteitsplan wat aangeeft dat de woningentypologieën passen binnen de uitstraling van ‘boerenschuren’. Meest kenmerkend hiervan is de grote kapvorm met lage goothoogte.