zelf uw droomhuis bouwen

droomhuis-waterrijk-impressie-01
De beste manier om uw wensen en dromen te realiseren is door zelf te bouwen. U zult daarbij de expertise van anderen gaan inzetten. Een aannemer, een constructeur, een installateur, vaklieden die u nodig heeft om uw droomhuis te bouwen.

Een architect is ook zo’n vakman die een belangrijke rol voor u kan spelen. Een architect kan u helpen uw wensen en dromen te vertalen naar een bouwbaar en betaalbaar plan. mn-architecten helpt u graag uw droomhuis te realiseren.

het initiatief
In deze fase gaat het er om uw wensen en ambities in beeld te krijgen.
We maken samen met u een programma van eisen en een relatieschema, we creëren een digitaal moodboard waar u, eenvoudig vanaf uw bank thuis, sfeerbeelden en opmerkingen op kunt plaatsen. We maken een schetsplan om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van de beoogde locatie en stellen een globale kostenraming op om te toetsen of al uw ambities ook binnen uw bereik liggen.

droomhuis-waterrijk-impressie-03

het ontwerp
We werken uw plan vanaf het begin 3d uit. Naast plattegronden, gevels en doorsneden maken we ook impressies waarbij het materiaalgebruik zichtbaar wordt. Hierdoor krijgt u al in een vroeg stadium zicht op uw droomhuis en kunt u makkelijk reageren op het plan.

Alle randvoorwaarden waarmee rekening gehouden moet worden zoals het stedenbouwkundig plan en het bouwbesluit, zijn hierin verwerkt. Daarnaast maken we een constructie- en installatieprincipe en toetsen alles wederom een keer op financiële haalbaarheid.

droomhuis-waterrijk-impressie-04

de uitwerking
Als het ontwerp klaar is zal het verder technisch uitgewerkt worden zodat er een bouwvergunning aangevraagd kan worden. Hiervoor is een goede afstemming met een constructeur en een installateur noodzakelijk.

De tekeningen die in deze fase gemaakt worden zijn zeer gedetailleerd en laten weining vragen onbeantwoord. Wat niet op tekening staat wordt in een geschreven bestek vastgelegd.

Met deze documenten kunt u een geschikte aannemer vinden voor de bouw van uw woning.

droomhuis-waterrijk-impressie-02

de bouw
Tijdens de bouw van uw droomhuis wilt u er zeker van zijn dat het plan uitgevoerd wordt zoals het is bedacht en is overeengekomen met de gecontracteerde aannemer.

Hierbij kan mn-architecten u ondersteunen door het voeren van de directie over de bouw.

Het bewaken van de financiën, de kwaliteit van geleverd werk en de planning zijn de kerntaken van een directievoerder die daarmee de opdrachtgever veel werk en zorgen uit handen en neemt verantwoording voor de kwaliteit en voortgang van de werkzaamheden.

Leave a Comment